Konštrukčná výška podlažia 5,2 m

Štrukturovaná kabeláž ktg 6a

Prirodzené vetranie – otvárateľné okná
Možnosť vloženia mezanínov
Integrovaný systém pre vykurovanie, klimatizáciu a vetranie
Elektronický parkovací systém
Zdvojená dutinová podlaha s nosnosťou 5.0 kN/m2 a výškou 400 mm
Elektronická protipožiarna signalizácia
Recepcia so strážnou službou 24/7
Bezpečnostný a monitorovací systém
pri vstupe s využitím identifikačných kariet
Bezpečnostné kamery
Výborné zvukovo a tepelno izolačné vlastnosti
Konštrukčná výška podlažia 6m
Štrukturovaná kabeláž ktg 6a
Prirodzené vetranie – otvárateľné okná
Možnosť vloženia mezanínov
Integrovaný systém pre vykurovanie, klimatizáciu a vetranie
Elektronický parkovací systém
Zdvojená dutinová podlaha s nosnosťou 5.0 kN/m2 a výškou 400 mm
Elektronická protipožiarna signalizácia
Recepcia so strážnou službou 24/7
Bezpečnostný a monitorovací systém pri vstupe s využitím identifikačných kariet
Bezpečnostné kamery
Výborné zvukovo a tepelno izolačné vlastnosti
Konštrukčná výška podlažia 6m
Štrukturovaná kabeláž ktg 6a
Prirodzené vetranie – otvárateľné okná
Možnosť vloženia mezanínov
Integrovaný systém pre vykurovanie, klimatizáciu a vetranie
Elektronický parkovací systém
Zdvojená dutinová podlaha s nosnosťou 5.0 kN/m2 a výškou 400 mm
Elektronická protipožiarna signalizácia
Recepcia so strážnou službou 24/7
Bezpečnostný a monitorovací systém pri vstupe s využitím identifikačných kariet
Bezpečnostné kamery
Výborné zvukovo a tepelno izolačné vlastnosti