Konštrukčná výška podlažia 5,2 m


Štrukturovaná kabeláž ktg 6a


Prirodzené vetranie – otvárateľné okná

Vykurovacie telesá so sálavou zložkou

Integrovaný systém pre vykurovanie, klimatizáciu a vetranie

Elektronický parkovací systém

Zdvojená dutinová podlaha s nosnosťou 5.0 kN/m2 a výškou 400 mm

Elektronická protipožiarna signalizácia

Silnoprúdové svetelné a zásuvkové obvody

Bezpečnostný a monitorovací systém
pri vstupe s využitím identifikačných kariet

Bezpečnostné kamery

Evakuačný rozhlas

Konštrukčná výška podlažia 6m

Štrukturovaná kabeláž ktg 6a

Prirodzené vetranie – otvárateľné okná

Vykurovacie telesá so sálavou zložkou

Integrovaný systém pre vykurovanie, klimatizáciu a vetranie

Elektronický parkovací systém

Zdvojená dutinová podlaha s nosnosťou 5.0 kN/m2 a výškou 400 mm

Elektronická protipožiarna signalizácia

Silnoprúdové svetelné a zásuvkové obvody

Bezpečnostný a monitorovací systém pri vstupe s využitím identifikačných kariet

Bezpečnostné kamery

Evakuačný rozhlas

Konštrukčná výška podlažia 6m

Štrukturovaná kabeláž ktg 6a

Prirodzené vetranie – otvárateľné okná

Vykurovacie telesá so sálavou zložkou

Integrovaný systém pre vykurovanie, klimatizáciu a vetranie

Elektronický parkovací systém

Zdvojená dutinová podlaha s nosnosťou 5.0 kN/m2 a výškou 400 mm

Elektronická protipožiarna signalizácia

Silnoprúdové svetelné a zásuvkové obvody

Bezpečnostný a monitorovací systém pri vstupe s využitím identifikačných kariet

Bezpečnostné kamery

Evakuačný rozhlas