Budova SPILKA

8. podlažie

Prenajímateľná plocha – obchody: 8000 m2

PONUKA KANCELÁRIÍ

Ponuka kancelárií

08

Celková prenajímateľná plocha:

m2

Prenajímateľná plocha

Spoločné priestory poschodia

Spoločné priestory budovy

Vertikálne komunikácie

Terasa

Nižšie poschodie
Vyššie poschodie
Zatvoriť

Nadzemné podlažie

Pôdorys poschodia