Zdravšie prostredie pre zamestnancov je na prvom mieste

COVID-19 priniesol do našich životov veľa zmien a otáznikov. To, čo sme vnímali ako samozrejmosť, už samozrejmosťou nie je. Zmeny sa týkajú takmer každej oblasti a očakávajú sa aj pri riešení kancelárskych priestorov. Kanceláriu už nevnímame iba cez prizmu lokality alebo designu. Na prvé miesto sa dostalo zdravie zamestnancov a možnosť prispôsobiť budovu potrebám, ktoré boli vyvolané pandémiou. Najdiskutovanejšou témou je počet zamestnancov na m2, kvalita vnútorného vzduchu a jeho distribúcia v kanceláriách.

Spilka bola navrhnutá v päťdesiatych rokoch 20. storočia a bola súčasťou pivovaru Stein. Momentálne jediný zachovaný objekt bývalého pivovaru je národnou kultúrnou pamiatkou.

Architektom sa podarilo zmeniť budovu kvasiarne na lukratívne administratívne priestory, ktoré ich od ostatnej väčšiny priestorov na trhu odlišujú najmä tým, že predstavujú nadčasovú klasiku. Hrubé murované a železobetónové steny spomaľujú v letným mesiacoch proces prehrievania budovy a spolu s vonkajšou tepelnou izoláciou zabezpečujú vynikajúcu tepelnú zotrvačnosť objektu. Tým pádom nie je potrebné využívať na 100% výkon klimatizácie od začiatku až do konca leta. Budova je viacej odolná nielen na prehriatie ale aj na ochladenie, čo zabezpečuje vyššiu kvalitu vnútorného prostredia a prináša aj ekonomicko-energetické pozitíva. Ďalším pozitívom je, že relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu je nižšia pokiaľ nie je klimatizácia vyťažená na plný výkon, čo znižuje pravdepodobnosť prežívania mikroorganizmov.

Cirkulácia vzduchu je práve v čase pandémie veľkým otáznikom. Neexistujú zatiaľ štúdie, ktoré by vyslovene dokázali, že práve vzduchotechnika je nositeľom vírusu. Je však veľká pravdepodobnosť, že vzduch a jeho využitie v kancelárskych priestoroch budú témy najbližších rokov. V Spilke je prívod vzduchu riešený cez podlahu. Adresné privádzanie čerstvého vzduchu môže byť efektívnym riešením problémov so vzduchotechnikou. Neprichádza pri ňom totiž k tak výraznému premiešavaniu predtým, ako sa čerstvý vzduch dostane priamo ku každému zo zamestnancov.

Niekto celý život túži po vysokých stropoch a naopak niekomu sa to môže zdať ako nevýhoda. Zdanlivá nevýhoda sa po skúsenostiach s pandémiou COVID-19 stáva výhodou. Svetlá výška v Spilke je nadštandardná a pri rovnakom rozmiestnení miest ako pri bežnej kancelárskej budove ponúka až o 50% viacej vzduchu na osobu.

Spilka disponuje okrem výbornej polohy jedinečných kancelárskych priestorov aj vysokým hygienickým štandardom vo vzťahu k adresnosti vzduchu, jeho množstvu a kvalite na základe svetlých výšok, spôsobu distribúcie a tým predchádza možnému šíreniu vírusov.

Na zdravom pracovnom prostredí záleží.